On Sale At mythailandholiday.net!

Fender 72 Thinline Body